Paleta RAL Classic

Kody RAL używane są powszechnie do jednoznacznego określenia kolorów w przemyśle i handlu. Wprowadzone zostały w 1927 roku przez niemiecki Państwowy Komitet do Spraw Warunków Dostaw (Reichsausschuss für Lieferbedingungen), a obecnie nad ich rozwojem czuwa Niemiecki Instytut ds. Zapewnienia Jakości i Cechowania (Deutsches Institut für Gutensicherung und Kennzeichnung). W pierwotnej wersji zestaw zawierał tylko 40 kolorów, ale z czasem rozrósł się do ponad 200 i otrzymał nazwę RAL Classic, dla odróżnienia od powstałego później dużo bogatszego zestawu RAL Design. Barwy z palety RAL Classic mają 4-cyfrowy kod i da się je bez problemu przedstawić wizualnie przy użyciu współrzędnych RGB (czyli popularnego kodu HEX). Zestaw RAL Design powstał zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Oświetlenia i zawiera 1688 kolorów opisanych kodem 7-cyfrowym, gdzie 3 pierwsze cyfry oznaczają ton barwy, następne 2 jasność, a ostatnie 2 to nasycenie.
Poniższa galeria prezentuje zestawienie kolorów z palety RAL Classic.*

Strona 1: RAL 1000 - RAL 3004

Aby uzyskać więcej informacji o danym kolorze kliknij w jego nazwę lub obrazek.